LITURGICKÝ KALENDÁR:

utorok:             Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

streda:             Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

piatok:             Sv. Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa,

slovanských vierozvestov, patrónov Európy, slávnosť

nedeľa:            Štrnásta nedeľa v cezročnom období

 

úmysly svätých omší: (1. – 7. júla 2024)

Pondelok Neporadza 1900 Poďakovanie za 50 rokov života Miroslavy a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok P. Lehota 1900 Za † Jozef a Anna
Streda D. Motešice 1900 Za † rodičia Kobydoví, syn s manželkou a nevesta
Štvrtok Neporadza 1900 Poďakovanie za 50 rokov života Juraja a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Piatok H. Motešice   800 Za † Ján a Antónia Púčikoví
D. Motešice   900 Za farnosť
Sobota P. Lehota 1900 Za † Jozef Makiš
Peťovka 2000 Na úmysel
Nedeľa Neporadza   800 Poďakovanie za 30 rokov manželstva, za zdravie a Božiu požehnanie pre rodinu
H. Motešice   915 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
D. Motešice 1030 Za † Mária Hôrková (1 r)

 

  1. Dňa 31. augusta bude v Šaštíne blahorečenie Jána Havlíka. Záujemci, ktorí by chceli putovať autobusom, môžu sa prihlásiť v priebehu týždňa (tak ako zvyčajne).
  2. Je pred nami prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Chorých a starších vo štvrtok od 900 (v poradí Dolné Motešice, Horné Motešice a Neporadza).
  3. Do zbierky na dobročinné diela sv. otca – „halier sv. Petra“- sa vyzbieralo 302,70 €.
  4. V uplynulom týždni darovali na prestavbu farskej budovy a pre potreby farnosti Bohu známi z Neporadze 50,- €; 100,- € a 150,- € a z Horných Motešíc 2x 50,- €. Pán Boh zaplať.

 

 

 

29. júna 2024

Informačný servis nitrianskej diecézy