DÁTUM MIESTO ČAS KTO
II. adventná

nedeľa

10. 12.

SLATINA 14:00

15:00

Janík, 4 BN
Krásna Ves Kavor, Dúbravický
Šípkov Gurín, Jánoš, Blahovec
Timoradza Zemko, Kresáň, Tassári
sobota

16. 12.

MALÁ HRADNÁ 10:00

11:30

Jánoš, Tassári, Kavor, Dúbravický
Ruskovce 4 BN
Čuklasovce Gurín, Kresáň, 1 BN
Dolné Drškovce Janík, Blahovec, Zemko
BOBOT 10:00 – 11:30 Kukla, Tassári, Hrabovský
Horňany Bajzík, Svinná
SVINNÁ 14:30 – 16:00 všetci Severania
UHROVEC 13:00

13:30

5 BN, Blahovec, Zemko
DEŽERICE Kavor, Dúbravický, Gurín
Podlužany Kresáň, Jánoš, Tassári
VEĽKÉ CHLIEVANY  

14:00

15:00

4 BN, Kresáň
Biskupice Gurín, Janík
Otrhánky Blahovec, Zemko
Haláčovce Jánoš, 1 BN
Pečeňany Kavor, Dúbravický, Tassári
III. adventná

nedeľa

17. 12.

Horné Naštice 13:30

14:30

Gurín, Zemko
Prusy 4 BN, Janík
Miezgovce 1BN, Blahovec
Dolné Naštice Tassári, Kavor, Dúbravický, Kresáň
TRENČIANSKE MITICE 16:30… všetci Severania
Trenčianske Jastrabie 14:30 – 16:00 všetci Severania
VYSOČANY 15:00

16:00

Blahovec, 4 BN
Pravotice Gurín, Kavor, Dúbravický
Brezolupy Kresáň, Janík, 1 BN
Nedašovce Zemko, Jánoš
pondelok

18. 12.

Dolné Motešice 17:00 – 17:30 Bajzík, Hrabovský
P. Lehota 17:45 – 18:15 Bajzík, Hrabovský
Neporadza 17:00 – 18:30 Kukla, Tassári, Svinná
Horné motešice 18:30 … všetci Severania
utorok, 19. 12. Veľká Hradná 17:00 – 18:00 všetci Severania
streda

20. 12.

OSTRATICE 16:00 – 16:45 Tassári, Janík, Zemko
RYBANY 16:00 – 17:00 4 BN, Gurín, Kavor, Dúbravický, Jánoš
Borčany 16:00 – 16:30 Kresáň, 1 BN
DUBODIEL 17:00 – 18:30 všetci Severania
piatok

22. 12.

BN – farský kostol 9:00 – 12:00

13:30 – 17:00

VŠETCI
BN – Sídlisko Dubnička 15:30 – 17:00 všetci Severania